Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Drogi Kliencie,

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem – dlatego przygotowaliśmy pakiet niezbędnych informacji, które w przystępny sposób wyjaśnią Ci w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz związane z tym prawa.

Co to jest RODO?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Kto to jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD), który odpowie na Twoje pytania i wątpliwości w zakresie ochrony danych osobowych. W telDoc sp. z o.o. funkcję IOD pełni Pan Krzysztof Perfikowski. Z IOD można kontaktować się wysyłając e-mail na adres: iod@teldoc.eu lub kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych, telDoc sp. z o.o.., ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok. Możesz również skorzystać z Centrum Pomocy na naszej stronie www.teldoc.pl

Kim jesteśmy?

telDoc jest zarejestrowanym podmiotem wykonującym działalność leczniczą o numerze wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 000000208277, który za pośrednictwem platformy telDoc świadczy usługi opisane w Regulaminie na rzecz Pacjentów.

Oferujemy między innymi usługi informacyjne i porady zindywidualizowane, konsultacje, (automatyczne) badanie danych w ramach monitorowania stanu zdrowia i wykrywania ryzyka. Za pośrednictwem naszej platformy telDoc pod adresem: www.teldoc.pl usługi świadczymy samodzielnie lub poprzez partnerów (podmioty zewnętrzne).

Platforma obsługiwana jest przez telDoc sp. z o.o. (dalej telDoc) z siedzibą w Białymstoku przy ul. Żurawiej 71, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768317, NIP 9662127247, wysokość kapitału zakładowego 55.700,00 PLN.

Ochrona prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników Serwisu telDoc ma dla Nas duże znaczenie, dlatego poniżej znajdziesz tzw. Klauzule informacyjne RODO (w postaci kart) zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w interesujących Cię obszarach.

Zachęcamy Cię również do zapoznania się z naszą Polityką prywatności i cookies oraz Regulaminem Serwisu telDoc.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem RODO znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: www.gov.pl/web/cyfryzacja/rodo-informator