Abstrakt

Efektywny asystent dokumentacji medycznej 

Profesjonalny system do generowania wysokiej jakości praktycznych streszczeń dokumentacji medycznej

ok. 5000
wygenerowanych streszczeń
1 sekunda
średni czas generowania streszczenia
15 minut
śr. zaoszczędzony czas na wywiadzie lekarskim za pomocą voicebota

Abstrakt pomoże Ci zoptymalizować proces obsługi pacjenta oraz zwiększy efektywność pracy Twojego personelu medycznego. Dzięki uproszczonej i uporządkowanej informacji o zdrowiu pacjenta, zaoszczędzisz czas na analizę obszernej dokumentacji medycznej przed wizytą lub w nagłych wypadkach. 

Wyzwanie

Abstrakt to idealne rozwiązanie dla placówek medycznych borykających się z nadmiernym obciążeniem personelem oraz koniecznością szybkiego dostępu do kluczowych informacji medycznych. Nasza platforma umożliwia efektywne zarządzanie dokumentacją medyczną, redukując czas potrzebny na jej przeglądanie. Dzięki temu personel medyczny może skupić się na natychmiastowej i odpowiedniej opiece nad pacjentami, zamiast poświęcać czas na przeszukiwanie dokumentacji.

Rozwiązanie

Abstrakt to system, który automatycznie generuje wartościowe z punktu widzenia stawiania diagnozy streszczenia dokumentacji medycznej dla wielu specjalizacji lekarskich. Pierwszy etap projektu przeznaczamy dla chirurgii ogólnej, neurochirurgii, ortopedii oraz traumatologii narządów.

Abstrakt analizuje pełną dokumentację medyczną pacjenta, którą posiada placówka. Wszystkie dane są w pełni zaszyfrowane.

Z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych opartych o najnowsze architektury opracowane w roku 2019 i później, Abstrakt generuje streszczenie, z którym lekarz jest w stanie zapoznać się w drodze do gabinetu. Wyniki streszczeń zapisywane są na zasobach jednostki medycznej.

Streszczenie (“pre-epikryza”) to zwięzłe podsumowanie najważniejszych informacji medycznych z:

 • wywiadów lekarskich
 • badań przedmiotowych i dodatkowych
 • leczenia

* Wzorce streszczeń mogą różnić się w zależności od specjalizacji. Dokładne opracowanie dopasowane jest do specjalizacji danej placówki.

Rezultaty

Korzyści dla jednostki medycznej

 • zwiększone przychody poprzez wzrost liczby obsługiwanych pacjentów w tej samej jednostce czasu przy zachowaniu wysokich standardów opieki
 • przeciwdziałanie wyzwaniom kadrowym poprzez wzrost komfortu pracy lekarzy i bezpieczeństwa leczenia
 • wzrost efektywności działania poprzez skrócenie w sytuacjach nagłych do min. czasu przyjęcia do szpitala w celu przeprowadzenia operacji/zabiegu, co z kolei może przełożyć się na zwiększenie prawdopodobieństwa uratowania życia pacjenta

Korzyści dla lekarza

 • przeciwdziałanie frustracji pacjentów poprzez możliwość poświęcenia większej ilości czasu na rozmowę z pacjentem i diagnostykę podczas konsultacji
 • przeciwdziała wypaleniu zawodowemu poprzez odciążenie w procesie zapoznawania się z dokumentacją medyczną o dużej objętości
 • wzrost jakości obsługi pacjenta poprzez ułatwiony proces podejmowania decyzji w zakresie diagnozy medycznej

Abstrakt zwiększa komfort pracy i odciąża lekarza przedstawiając mu najważniejsze informacje o pacjencie przed wizytą.
Dzięki streszczeniu dokumentacji o dużej objętości, lekarze zyskują więcej czasu na diagnostykę i kompleksową opiekę nad pacjentem w trakcie wizyty.

Abstrakt podnosi poziom bezpieczeństwa leczenia dzięki ułatwieniu stawiania diagnozy i zwiększenia jej trafności. W nagłych przypadkach zwiększysz prawdopodobieństwo uratowania zdrowia i życia pacjenta dzięki skróceniu czasu przyjęcia do szpitala.

Zachęcamy do kontaktu podmioty (również innych specjalizacji) zainteresowane wdrożeniem Abstraktu w swoich placówkach.

O projekcie

Cel projektu: Opracowanie systemu pozwalającego na automatyczne generowanie streszczeń medycznych na podstawie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz przeprowadzonego za pomocą voicebota wywiadu lekarskiego z wykorzystaniem modeli opartych na głębokich sieciach neuronowych

Efekt: opracowanie modeli uczenia maszynowego do generowania skrótów dokumentacji medycznej, które pozwolą na uzyskanie bardzo wysokiego poziomu jakości wygenerowanego streszczenia wynosząca odpowiednio (pomiar jakości parametrami ROUGE, które oznaczają poziom zgodności wygenerowanego w sposób automatyczny streszczenia medycznego względem streszczenia wzorcowego):

 • ROUGE-1: 38, ROUGE-2: 23, ROUGE-L: 37 (streszczenie abstrakcyjne i ekstrakcyjne wygenerowane na podstawie danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej),
 • ROUGE-1: 40 ROUGE-2: 22, ROUGE-L: 36 (streszczenie abstrakcyjne wygenerowane na podstawie danych pozyskanych z wywiadu medycznego przeprowadzonego przez voicebota).

Wartość projektu: 6 191 947,38 PLN

Kwota dofinansowania: 4 767 661,71 PLN

Termin realizacji: 09.12.2021 - 31.12.2023

Zaufali nam
Partnerzy technologiczni