Case study

Wdrożenie voicebota w ALAB Laboratoria

Optymalizacja procesów obsługi pacjenta na Infolinii w ALAB laboratoria

Wyzwanie

Firma ALAB, posiadająca Call Center obsługujące pacjentów zainteresowanych badaniami laboratoryjnymi, zdecydowała się na wdrożenie głosowego bota medycznego w celu optymalizacji działań operacyjnych. Celem było odciążenie pracowników w 14 centrach obsługi pacjenta. 

 

Wyzwania przed wdrożeniem: 

 • Duże obciążenie pracowników obsługi pacjenta. 
 • Potrzeba ciągłej dostępności (24/7) informacji o realizowanych badaniach i ich cenach, dostępności wyników, oraz procedurach związanych z badaniami. 
 • Rozwiązywanie powtarzalnych problemów pacjentów.  
 • Potrzeba skrócenia czasu oczekiwania i zwiększenia efektywności obsługi pacjenta. 
Rozwiązanie

Wdrożenie głosowego bota medycznego, który: 

 • Udziela informacji o dostępności badań i ich cenach w wybranej lokalizacji 24/7.
 • Sprawdza dostępność wyników badań. 
 • Pomaga w rozwiązaniu problemów z odbiorem badań. 
 • Informuje o sposobie przygotowania się do badań, czasie oczekiwania oraz lokalizacjach i godzinach wykonywania poszczególnych badań. 
Rezultaty

Redukcja czasu trwania rozmów z pacjentami: 

 1. Pacjent nie musi już oczekiwać na połączenie z konsultantem, aby uzyskać informacje o baniach i ich cenach oraz wynikach badań, co przełożyło się też na krótszy czas oczekiwania i zwiększoną dostępność naszych konsultantów dla spraw pilniejszych.
 2. Każdy konsultant może poświęcić znacznie więcej czasu na opiekę nad pacjentem w bardziej złożonych sprawach, co znacznie przełożyło się na wzrost satysfakcji naszych pacjentów.
 3. Zwiększenie dostępu do informacji 24/7.
 4. Rozwiązywanie prostych i często powtarzalnych problemów pacjentów.  

 

Poprawa efektywności Call Center ALAB: 

 • Głosowy bot medyczny obsługuje około 10 000 rozmów miesięcznie, co przyniosło nam oszczędność na poziomie ok. 250 000 zł rocznie
 • Medyczne boty głosowe wsparły pracę naszych specjalistów, dzięki stałej dostępności głosowego bota medycznego (24/7)
 • Zautomatyzowane i sprawne udzielani informacji o realizowanych badaniach przez ALAB Laboratoria (ok. 4000 badań) i ich cenach, dostępności wyników, oraz procedurach związanych z badaniami znacznie przyczyniło się do odciążenia specjalistów w Call Center i zwiększyło ich efektywność na innych obszarach poprzez wzrost zaangażowania
 • Identyfikacja nowych obszarów działań lub usprawnień procesów, które stały się możliwe dzięki optymalizacji czasu pracowników po wdrożeniu głosowego bota medycznego. 
 • Skoncentrowanie się na innych obszarach takich jak poprawa jakości obsługi spraw przychodzących mailowo. 

Wdrożenie głosowego bota medycznego telDoc przyniosło nam nie tylko oszczędność czasu i zasobów, ale także usprawniło obsługę pacjenta. Rozwiązanie spełniło nasze oczekiwania, a współpraca z zespołem wdrożeniowym była profesjonalna i efektywna. Dzięki wdrożeniu głosowego bota medycznego mocno wzrosła nasza jakość obsługi, ponieważ nasi konsultanci w tym czasie mogli zająć się wszystkimi trudnymi i wymagającymi sprawami. Jest to narzędzie, które mocno zoptymalizowało wszystkie procesy w obsłudze pacjenta i jednocześnie zoptymalizowało koszty, przynosząc wymierne korzyści i sprawiając, że nasza obsługa Klienta jest bardziej konkurencyjna.

Diana Wasilewska, Kierownik Działu Obsługi Klienta ALAB laboratoria

"