Rozpocznij analizę zdrowia
i odbierz prezent

Analiza zdrowia telDoc to krótka (7 min) ankieta medyczna, która określi ogólną ocenę Twojego stanu zdrowia i stylu życia.

Podane przez Ciebie informacje są bezpieczne i nie będą udostępniane. Wyniki będą zawierać:

  • Twoje potencjalne ryzyka chorobowe i zagrożenia medyczne.
  • Analizę Twoich wskaźników zdrowia (m.in. BMI czy CPM) wraz z ich omówieniem
  • Rekomendację dalszych kroków i badań diagnostycznych